top of page

מתנדבים יקרים,
אחים ואחיות שלנו,
אין מספיק תודות בעולם להגיד על מה שקרה פה בשלושת השבועות האחרונים,
הייתם הלב הפועם של העשייה הזו.

בזכותכם במשך שלושה שבועות מלאים, הוצאנו מעל ל 200,000 מנות למי שבאמת היה צריך אותן.

הייתה לנו זכות גדולה להרגיש בימים הקשים האלו את התקווה והאחדות שהגיעה יחד עם כל אחד ואחת מכם בכל יום מחדש. 

ביום שישי הקרוב ב 14:30 נפגש לקבלת שבת, להתחבק ולהפרד מחמל #אחיםלאוכל

bottom of page