top of page
הירשם

יום בשבוע

תאריך

00

מקומות פנויים

00:00-00:00

הירשם

יום בשבוע

תאריך

00

מקומות

00:00-00:00

הירשם

יום בשבוע

תאריך

00

מקומות

00:00-00:00

קליטת מצרכים והוצאת ארגזים מוכנים

כאן סוחבים, העבודה פיסית, כאן מכניסים ארגזים של אוכל ממשאיות שמביאות סחורה ומוציאים ארגזים מלאים שמוכנים למשלוחים לחיילים ולאחים והאחיות שלנו ברחבי הארץ

bottom of page