top of page

ספקים, תורמים וחברות בזכותכם, אנחנו באחיםלאוכל במשך שלושה שבועות, הוצאנו מעל 200,000 מנות, חמות וטעימות, למי שבאמת היה צריך אותן.

לא יכלנו לעשות את זה בלי חומרי הגלם, כלי האריזה, והציוד הנלווה שנתתם בכמויות ענק, ברוחב לב, ובהירתמות למשימה, בלי שאלות. פשוט לעזור.

זכינו לשותפים, בלעדיכם כל זה לא יכל להתקיים. 

אתם מדהימים!

 זה הזמן להגיד לכם תודה ענקית.

תודה רבה לכל הספקים, התורמים והחקלאים

bottom of page