top of page

במשך שלושה שבועות מלאים, הוצאנו מעל ל 200,000 מנות למי שבאמת היה צריך אותן

ולא יכלנו לעשות את זה בלי כל המסעדות והמטבחים שהצטרפו למערך שלנו 

ובישלו מאות ואלפי מנות כל יום ביחד איתנו.

זכינו לשותפים מדהימים לדרך וזה הזמן להגיד לכם תודה ענקית. 

מסעדות שותפות לחמל אחיםלאוכל

bottom of page